Rolnicy będą mogli z góry otrzymać wyższy procent płatności bezpośrednich i na rozwój obszarów wiejskich. Po drugie, aby móc karmić swoje zwierzęta, rolnicy dostaną większą swobodę w wykorzystywaniu ziemi, która normalnie nie jest przeznaczona do produkcji.

Komisja Europejska w swoim biuletynie cytuje wypowiedź Komisarza ds. Rolnictwa Phila Hogana, który powiedział: „Te przedłużające się warunki klimatyczne niepokoją naszych rolników. Komisja pozostaje w bliskim kontakcie z państwami członkowskimi i ocenia sytuację w terenie. Jak zawsze, jesteśmy gotowi pomóc rolnikom dotkniętym suszą. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić wyższe płatności zaliczkowe i odstępstwa od niektórych zasad zazieleniania, aby ułatwić produkcję paszy dla zwierząt.

Oprócz wsparcia dostępnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) podjęto dwie decyzje, aby pomóc rolnikom.

Rolnicy będą mogli otrzymywać wyższe zaliczki. Do połowy października będą dostępne płatności bezpośrednie i 85% płatności z tytułu rozwoju obszarów wiejskich w celu poprawy sytuacji w zakresie płynności finansowej.

Dopuszczalne będą odstępstwa od niektórych wymogów „zazieleniania”. Odstępstwa te będą miały zastosowanie do dywersyfikacji upraw i przepisów dotyczących obszarów proekologicznych na terenach odłogowanych.

Rozważa się również przyjęcie innych rodzajów odstępstw od „ zazieleniania”, aby zapewnić rolnikom większą elastyczność w produkcji pasz.

Oprócz ciągłej oceny i analizy sytuacji suszy i jej wpływu,  Komisja kontaktuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu uzyskania aktualnych informacji na temat wpływu suszy na rolników na poziomie lokalnym.

źródło: Komisja Europejska