Publikujemy uchwałę w sprawie powołania Komisji Okręgowych przeprowadzających wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu, skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz dyżury komisji okręgowych.

Uchwała

Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Dyżury Komisja Okręgowa I