Izba Rolnicza w Opolu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu przy ul. Północnej 2.

Tematy szkolenia:

1)      Wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (- tzw. program azotanowy),

2)      Działanie aplikacji e-wniosekPlus oraz zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW w roku 2019.

Szkolenie będzie prowadzone przez przedstawiciela OODR w Łosiowie oraz przedstawiciela BR ARiMR w Opolu.