Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka o wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw.

KRIR_KK_779_22 wniosek o wydłużenie terminu składania wniosku na restrukturyzację małych gospodarstw

MRiRW WPR.wrg.053.41.2022 KRIR_KK_779_22