Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych przyjęli stanowisko w sprawie koniecznych zmian wspólnej polityki rolnej i polityki krajowej dotyczącej rolnictwa.

23 maja rada spotkała się również z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim, prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dariuszem Rohde, dyrekcją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W posiedzeniu rady uczestniczyli również prezes Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Sewielski i delegat izby do KRIR – Zygmunt Gacek.

W stanowisku czytamy: „Krajowa Rada Izb Rolniczych, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory do Europarlamentu, wyraża zdecydowanie, iż Eurodeputowani w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego powinni prezentować stanowisko, że podstawą europejskiego rolnictwa jest produkcja bezpiecznej i wysokiej jakości żywności na obszarach wiejskich oraz zapewnienie Europie bezpieczeństwa żywnościowego przy poszanowaniu przyrody i klimatu.”

Zdaniem polskich izb rolniczych, równie ważna jest konieczność zapewnienia dochodów dla rodzinnych europejskich gospodarstw rolnych, aby stworzyć warunki do wymiany pokoleń młodym rolnikom. I to powinno stanowić podstawę dla formułowania polityki UE nie tylko WPR, ale i tej która obejmuje działalność rolniczą, jak i polityki krajowej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się między innymi ochrony rynku europejskiego przed napływem artykułów rolno-spożywczych z krajów trzecich, wprowadzenia na poziomie UE sankcji na wszelkie artykuły rolno-spożywcze z Rosji i Białorusi – solidarnie, we wszystkich krajach UE, uregulowania wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą na poziomie wartości z roku 2021 (przed wojną) i z pełnym przestrzeganiem wymogów obowiązujących w krajach UE.

Rolnicy postulują również wycofanie przepisów o odnowieniu siedlisk przyrodniczych oraz całkowitego wycofania po 2030 r. ugorowania (GAEC 8). Ponadto, rolnicy oczekują uruchomienia kredytów preferencyjnych dla rolników oraz stworzenie możliwości konsolidacji i restrukturyzacji kredytów udzielonych rolnikom z możliwością spłaty na 25 lat i oprocentowaniem 1% i przywrócenie płynności finansowej gospodarstwom.

KRIR w swoim stanowisku domaga się także: „zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników korzystających z płatności bezpośrednich i innych działań w ramach WPR i innych; w tym zlikwidowania absurdów administracyjnych. Podjęcie działań mających na celu wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu rolno-spożywczym wobec podmiotów, takich jak sieci detaliczne oraz koncerny, m.in. produkujące nawozy, zakłady przetwórcze.”

Stanowisko skierowane jest do Przewodniczących Partii Politycznych i kandydatów na Eurodeputowanych, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanowisko KRIR w sprawie koniecznych zmian wspólnej polityki rolnej i polityki krajowej dotyczącej rolnictwa, przyjęte na IV posiedzeniu KRIR VII kadencji w Warszawie w dniu 23 maja 2024 r

źródło: KRIR