Izba Rolnicza w Opolu została beneficjentem projektu unijnego realizowanego w ramach programu ERASMUS + we współpracy z Narodową Agencją „Uczenia się przez całe życie” w Pradze.

Projekt „Agropuzzle 3” jest kontynuacją wcześniejszych edycji „Agropuzzli” realizowanych przez Zespół Szkół w Komornie w miarę stałej grupie partnerskiej: Polska, Czechy i Słowacja. Do projektu dołączali także: Francja, Grecja i Rumunia oraz Portugalia. W nowym projekcie przewidziana jest współpraca z partnerem z Bułgarii i Hiszpanii. Pomysł współpracy projektowej został przedstawiony Zarządowi Izby Rolniczej przez dyrektora Zespołu Szkół w Komornie. Prezes Izby przyjął propozycję przystępując jednocześnie do gotowego projektu partnerskiego.

Celem projektu „Agropuzle 3” będzie poznanie uwarunkowań działania małych rodzinnych gospodarstw rolniczych w obrębie rolnictwa i agroturystyki w krajach unijnych. Tematem przewodnim projektu będą zagadnienia związane z prowadzeniem różnych form działalności małych gospodarstw – firm rodzinnych.

Partnerzy projektu:

– Izba Rolnicza w Opolu,

– Organizacja środowisko w RUDE – Rural Development Agency – Portugalia;

– Uniwersytet Rolnictwa i Weterynarii z Bukaresztu – Rumunia;

– Uniwersytet z Ruse – Bułgaria;

– Organizacja NATURA OPAVA – Czechy;

– Organizacja ESNEPI działające w obrębie rolnictwa – Hiszpania;

Uczestnicy projektu będą odbywali kolejne, tygodniowe spotkania w krajach partnerskich według planu:

– 02/2017 – wyjazd do Republiki Czeskiej (5 dni) – 2 uczestników z Polski

– 05/2017 – wyjazd do Bułgarii (5 dni) – 3 uczestników z Polski

– 09/2017 – wyjazd do Rumunii (5 dni) – 3 uczestników z Polski

– 04/2018 – wyjazd do Hiszpanii (5 dni) – 3 uczestników z Polski

– 06/2018 – wyjazd do Portugalii (5 dni) – 3 uczestników z Polski

Koordynatorem projektu jest nauczyciel Zespołu Szkół w Komornie mgr Sławomir Jakoniuk