Samorząd rolniczy i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zwrócili się do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phila Hogana o umorzenie kar za nadprodukcję mleka.

Rolnicy oceniają, że sytuacja na rynku mleka jest bardzo trudna. Obecnie średnie ceny podstawowych przetworów mleczarskich na rynku unijnym, gdzie Polska głównie sprzedaje swoje produkty, są niższe niż rok wcześniej: mleka odtłuszczonego w proszku o 14 proc., masła o 19 proc., a serów – o ok. 22 proc. W Polsce na początku maja masło było tańsze o 17 proc., a sery o 12-13 proc.

W liście do komisarza, rolnicy alarmują, że spada cena skupu mleka: „W kwietniu mleczarnie płaciły średnio o 13 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Cena skupu mleka była o 8 proc. niższa od średniej UE. Średnia cena skupu mleka w 2015 r. wyniosła 1,16 zł za kilogram i była o 13,7 proc. niższa od średniorocznych cen mleka w 2014 r”.

„Dekoniunktura na rynku unijnym i światowym skutkuje słabszymi wynikami w handlu produktami mleczarskimi za granicą. W pierwszych dwóch miesiącach 2016 branża sprzedała więcej towarów osiągając przychody o 9 proc. niższe. Podobnie było w całym 2015 r., gdzie przy wzroście wywozu, nastąpił spadek wartości eksportu. Głównymi odbiorcami polskich produktów są Niemcy, Czechy, Holandia, W. Brytania, a wśród pozostałych krajów: Algieria, Wietnam, Meksyk”, piszą rolnicy w swoim stanowisku.

Samorząd rolniczy szacuje, że według prognoz, mleko w kolejnych miesiącach będzie nadal taniało: „np. w Irlandii w marcu jego cena spadła aż o ok. 25 proc. Przewiduje się, że niskie ceny skupu mleka, z powodu dekoniunktury na rynku światowym i utrzymania wysokiej dynamiki skupu w UE, utrzymają się co najmniej do końca roku”.

Polski Minister Rolnictwa stara się pomóc producentom mleka m.in. składając na każdym posiedzeniu unijnej rady ministrów rolnictwa wnioski o zajęcie się rynkiem mleka i uruchomieniem dodatkowego wsparcia z budżetu UE. Propozycją składaną przez Rząd polski jest również umorzenie, na wniosek rolnika i z istotnych powodów ekonomicznych, drugiej i trzeciej raty kar za nadprodukcję mleka.

Sygnatariusze apelu podtrzymali swoje stanowisko, że wobec ogromnego zapotrzebowania na świecie i kryzysu na wielu rynkach, nakładanie kar za przekroczenie kwoty mlecznej jest dalece nieuzasadnione, a w konsekwencji niesprawiedliwe dla rolników.

źródło: KRIR