Zapraszamy chętnych do udziału w obozie w Czechach / Raduń koło Opavy w dniach 20-27.08. 2017 r. Wiek uczestników 13-20 lat. Tematyka obozu przyrodniczo – rolnicza, ale atrakcji nie zabraknie. Lista uczestników jest jeszcze otwarta. Beneficjentem projektu jest Izba Rolnicza w Opolu, a organizatorem organizacja „Moja Opava” z Opavy w Czechach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Sławomirem Jakoniukiem, tel. 603910173

Udział  w projekcie jest całkowicie finansowany ze środków unijnych.