Izba Rolnicza w Opolu zorganizowała konferencję poświęconą najważniejszym problemom rolnictwa. Wystąpienia zaproszonych gości dotyczyły: innowacyjności w rolnictwie, perspektyw upraw zbóż i nowoczesnych mechanizmów finansowych dla ludności wiejskiej. Jednak największe zainteresowanie i burzliwą dyskusję wywołały nowe przepisy dotyczące transportu i ewidencjonowania paliwa przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dyskusja z przedstawicielem służb celnych pokazała, jak trudno jest interpretować przepisy w codziennych sytuacjach.

Konferencję „Opolska wieś i rolnictwo – problemy, zagrożenia, szanse” otworzył prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, który wyraził nadzieję, że spotkania z fachowcami w poszczególnych dziedzinach wyjaśnią rolnikom wiele wątpliwości.

O innowacyjnych badaniach naukowych na rzecz rolnictwa opowiadała dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO. „Na Opolszczyźnie zaczęliśmy pracować nad identyfikacją jakościową produktów spożywczych z wykorzystaniem technik informatycznych. To jest trudne zagadnienie związane z komputerową analizą obrazu i sztucznymi sieciami neuronowymi”, mówiła naukowiec. Przyniosło to duże efekty dla firm zajmujących się produkcją żywności, dlatego, że znacznie przyspieszyło pracę laborantów.

Zakup i przewóz  paliw  na nowych zasadach wzbudził największe zainteresowanie rolników. Zagadnienie omawiał Ryszard Szymański, zastępca Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  w Opolu. Na początku urzędnik stwierdził, że jest to ustawa z pewnymi mankamentami, ale ta ustawa daje narzędzia, które pomogą ukrócić szarą strefę, która docierała również do rolników. Rolnicy, którzy szukali oszczędności i kupowali paliwo od nierzetelnych dostawców, często musieli ponosić konsekwencje i płacić kary. „Ta ustawa ukróci ten proceder. Ona pokazuje zasady monitorowania przewozów towarów. Kierowca ma dzisiaj wszystko wiedzieć, bo jego krótka pamięć, będzie go kosztowała do 5,5 tysiąca, a jego pracodawcę nawet do 20 tysięcy”, wyjaśnia Szymański. Rolnicy pytali o konkretne sytuacje, które zdarzają się w praktyce. Obie strony strony stwierdziły, że konieczna jest szeroka kampania informacyjna dotycząca szczegółów obowiązujących przepisów.

Natomiast o perspektywach upraw zbóż w Polsce na tle importu zbóż z zagranicy mówił Arkadiusz Barylski Dyrektor Regionalnego Centrum Skupu i Kontraktacji w Brzegu. Podsumował kończący się sezon dla Unii Europejskiej jako eksportera. Wartości eksportu z UE spadła w stosunku do poprzednich sezonów. Rynek wspólnotowy jest na 3. pozycji, Stany Zjednoczone są największym eksporterem pszenicy. Nie zmieniły się kierunki eksportowe. To głównie kraje arabskie, ale pojawiają się również odbiorcy dalekowschodni. Przewiduje się, że obecny sezon będzie lepszy pod względem eksportu z UE.

Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka mówił o regionalnej polityce przeciwdziałania tzw. niskiej emisji.

Konferencji towarzyszył „Piknik Zbożowy” finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych z konkursem i nagrodami oraz degustacją potraw.