Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zamierza zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, aby zgodziła się na redukcję populacji gatunku chronionego – bobra europejskiego. Jego nadmierna ekspansja na terenie województwa opolskiego powoduje liczne szkody w uprawach.

Rolnicy zgłaszają przypadki blokowania cieków wodnych, jednak najskuteczniejszą formą zebrania informacji będzie przekazanie tych zgłoszeń pocztą elektroniczną do biura izby. Na tej podstawie zarząd będzie mógł podjąć interwencję w RDOŚ w Opolu. Dlatego zarząd izby apeluje do rolników o przesyłanie informacji na gotowym wzorze.

Dołączamy formularz zgłoszenia:

informacja bobry

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kweitnia 2004 r

oraz wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, znajduje się pod tym linkiem:

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)