Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie wniosków wojewódzkich izb rolniczych, z prośbą o pomoc dla producentów zbóż.

Izby rolnicze zapytały o dopłaty do zbóż sprzedawanych od lipca 2023 roku. Ministerstwo poinformowało, że przy określaniu początkowego terminu sprzedaży zbóż, do których udzielone zostanie wsparcie w postaci dotacji, na styczeń 2024 roku, wzięto pod uwagę wielkość skupu zbóż w całym kraju.

Natomiast od stycznia ilość skupowanego zboża znacznie zmniejszyła się – czytamy w odpowiedzi resortu skierowanej do zarządu KRIR.

Ministerstow podkreśla, że głównym celem przyznania wsparcia jest zwiększenie obrotu zbożem i konieczność opróżnienia magazynów przed nadchodzącymi żniwami.

Prezentujemy szczegóły odpowiedzi ministerstwa:

KRIR-MR-450-2024 wniosk izb w spr pomocy dla producentów zbóż kwiecień do MRiRW – odpowiedź MRiRW