Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad zmianami w przepisach o kontroli technicznej pojazdów rolniczych. Samorządy rolnicze wielokrotnie zwracały uwagę na potrzebę umożliwienia badań pojazdów w terenie. Transport maszyn na duże odległości podwyższa koszty funkcjonowania gospodarstw.

Występowano w tej sprawie do ministerstwa. Przede wszystkim dotyczyło to ciągników rolniczych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W odpowiedzi, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, resort infrastruktury i budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, który zakłada m.in. możliwość przeprowadzania badan technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów.

Poinformowano, że aktualnie projekt nowelizowanej ustawy znajduje się na końcowym etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych celem jego zaopiniowania.

W nowelizacji zakłada się wprowadzenie możliwości przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych w podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz poza nią. Obecnie, pojazdy i przyczepy o masie powyżej 3,5 tony zmuszone są jechać na badanie aż do okręgowych stacji kontroli pojazdów. Wielokrotnie oznacza to konieczność pokonania nawet kilkudziesięciu kilometrów, a to oznacza dodatkowe koszty oraz spowolnienie ruchu drogowego.

Szczegółowe propozycje zmian przepisów w powyższym zakresie dostępne będą na stronach urzędowego biuletynu teleinformatycznego — Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.