Kombajn
Zarząd Izby Rolniczej w Opolu  organizuje konferencję pod hasłem „Opolska wieś i rolnictwo – problemy, zagrożenia, szanse”, która odbędzie się  5 lipca w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2). Rozpoczęcie o godzinie 11:00.
Podczas konferencji odbędzie się również „Piknik Zbożowy” finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych z konkursem i nagrodami oraz degustacją potraw.
Program konferencji:
11:00-11:20 – powitanie gości – Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Herbert Czaja;
11:20-11:30 – wystąpienie Członka Zarządu Województwa Opolskiego – Antoniego Konopki;
11:30-12:30 – wykład „Innowacyjne badania naukowe na rzecz rolnictwa” –  dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO;
12:30-13.00 – wystąpienie dot. „Perspektyw upraw zbóż w Polsce na tle importu zbóż z zagranicy” oraz zasady kontraktacji i skupu na 2017 r. – Arkadiusz Barylski Dyrektor Regionalnego Centrum Skupu i Kontraktacji w Brzegu;
13.00-13:30 – przerwa kawowa;
13:30-14.45 – omówienie  tematu pt. „Zakup i przewóz  paliw  na nowych zasadach”– Ryszard Szymański , Z-ca Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  w Opolu;
14:45-15:00 – wystąpienie nt. praktycznych uwag dotyczące przewozu i przechowywania paliw wg  najnowszych przepisów  – przedstawiciel firmy PETROL;
15:00-15:15 – przedstawienie korzyści dla rolników ze współpracy z programem „Rabat Rolniczy” Jan Boczek Prezes Zarządu;
15:15-15:25 – podsumowanie konferencji – Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Herbert Czaja;
15:25-17:00 – udział w Pikniku Zbożowym z degustacją potraw.