niedzielę 24 września 2023 roku od godz. 8.00 do 18.00 odbędą się w podanych do publicznej wiadomości  Okręgach Wyborczych głosowania dla wyboru Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

W głosowaniu mogą uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy są ujęci na spisach wyborców przygotowanych przez Urzędy Gmin. 

Na terenie każdej gminy znajduje się jeden lokal wyborczy – miejsce głosowania, podane poniżej.

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie w dniu 24.09.2023 r. odbywa się w okręgach dwumandatowych, w których głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak  „x” w kratkach z prawej strony po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Postawienie znaku  „x” w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Głosowanie odbędzie się w następujących okręgach wyborczych:

 

1) w Powiecie Brzeskim

 

okręg wyborczy nr 3,  dwumandatowy,   obejmujący obszar gminy Lewin Brzeski; 

miejsce głosowania: Urząd Miasta w Lewinie Brzeskim, Sala Ślubów, ul. Rynek 26, 

 

2) w Powiecie Głubczyckim

 

okręg wyborczy nr 7, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Baborów;  

miejsce głosowania: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 

 

okręg wyborczy nr 9, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Głubczyce; 

miejsce głosowania: Ratusz Miejski, sala „Pod Aniołem”  ul. Rynek 1, 

 

okręg wyborczy nr 10, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Kietrz; 

miejsce głosowania: Wiejski Dom Kultury w Dzierżysławiu, ul. Dożynkowa 2000 nr 2, 

 

3) w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

 

okręg wyborczy nr 12, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Cisek; 

miejsce głosowania: Urząd Gminy Cisek,  ul. Planetorza 52,

 

okręg wyborczy nr 15, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Polska Cerekiew; 

miejsce głosowania: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi,  ul. Raciborska 4,

 

4) w Powiecie Kluczborskim

 

okręg wyborczy nr 17, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Byczyna; 

miejsce głosowania: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1,

 

okręg wyborczy nr 19, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Lasowice Wielkie; miejsce głosowania: Świetlica Wiejska w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 81,

 

okręg wyborczy nr 20, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Wołczyn; 

miejsce głosowania: Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2,

 

5)  w Powiecie Nyskim

 

okręg wyborczy nr 34, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Łambinowice; 

miejsce głosowania: Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,

 

okręg wyborczy nr 36, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Otmuchów; 

miejsce głosowania: Sala Posiedzeń w Ratuszu, ul. Rynek 1,

 

6) w Powiecie Opolskim

 

okręg wyborczy nr 53, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Niemodlin; 

miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w Graczach, ul. Niemodlińska 21,

 

7) w Powiecie Prudnickim

 

okręg wyborczy nr 62, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Głogówek; 

miejsce głosowania: Świetlica Oracze, ul. Głubczycka 45A,  

 

8) w Powiecie Strzelce Opolskie

 

okręg wyborczy nr 66, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Jemielnica; 

miejsce głosowania: Świetlica Wiejska w Jemielnicy, ul. Wiejska 43A,

 

okręg wyborczy nr 68, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Leśnica; 

miejsce głosowania: Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, Sala posiedzeń im. Huberta Kurzała.