ARiMR ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze:

  • rozwój produkcji prosiąt,
  • rozwój produkcji mleka krowiego,
  • rozwój produkcji bydła mięsnego,
  • związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,
  • nawadniania w gospodarstwie.

Powyższe nabory  zostaną przeprowadzone w terminie od  dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.

ARiMR deklaruje gotowość współpracy przy udzielaniu wszelkich wyjaśnień dotyczących zasad wdrażania tego instrumentu wsparcia.

źródło: ARIMR