Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Ministerstwo podaje, że w ramach ustawy budżetowej na rok 2024 przewidziano kwotę 1.663 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego. Limit zwrotu podatku akcyzowego określono jako 160,60 zł za każdy hektar użytków rolnych, 5,84 zł za każdą średnią roczną liczbę świń oraz 58,40 zł za każdą średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni. Resort rolnictwa przyznaje, że ze względu na wysoki stopień wykorzystania środków, nie jest możliwe spełnienie wniosku o zwrot podatku akcyzowego hodowcom bydła bez ograniczeń.

Odpowiedź MRiRW do KRIR – zwrot podatku akcyzowego

źródło: KRIR