Konferencja „Biologizacja- droga do żyz(w)ności” odbędzie się 9 listopada 2022 r. w Izbie Rolniczej w Opolu.

W programie znajdą się wykłady i prelekcje specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą biologizacją. Początek konferencji o godz. 9.00.

Program:

09:00 – 09:20 Przywitanie  uczestników

09:20 – 10:00 Jakie problemy rolnicze spotykamy w swej pracy? dr Ryszard  Bandurowski SPIC 

10:00 – 10:30 Dlaczego Rolnictwo Regeneratywne?- czynniki abiotyczne

10:30 –  11:00 Kodeks 5C cz.1 – Adam Baucza Prezes Fundacji Terra Nostra

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:00 Kodeks 5C cz.2 – Adam Baucza Prezes Fundacji Terra Nostra

13:00 – 14:00 Jak Kodeks 5 C odpowiada na zidentyfikowane problemy

13:00 – 14:00 Zasady przyznawania płatności obszarowych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – Agnieszka Gul ARiMR OR w Opolu

14:30 – 15.00 Podsumowanie szkolenia i zakończenie spotkania