Izba Rolnicza w Opolu rozpoczyna nowy rok bogatym i atrakcyjnym planem szkoleń, spotkań tematycznych i konferencji dla rolników. Przedstawiamy najbliższe terminy oraz zagadnienia.

Jako pierwsze zaplanowano spotkanie poświęcone ważnej kwestii odpadów po produkcji rolnej w świetle nowych przepisów oraz coraz bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących segregacji i ewidencji pozostałości w gospodarstwie. Już 21.01.2020 r., o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie pod hasłem: „Odpady w gospodarstwie rolnym”.

Izba Rolnicza w Opolu postanowiła zająć się tym tematem w związku z objęciem części rolników koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO i wynikającym z tego wzmożonym zainteresowaniem środowiska rolniczego interpretacją przepisów.

W planie spotkania znajdzie się omówienie zasad rejestracji i prowadzenia ewidencji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Informacja zostanie przedstawiona przez pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Rolnicy poznają również założenia ogólnopolskiego programu NFOSiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. O roli gminy w zabezpieczaniu odbioru odpadów pochodzących z produkcji rolniczej powie Jacek Trojan z Urzędu Gminy w Chrząstowicach.

W następnej kolejności odbędą się spotkania na temat Afrykańskiego pomoru świń – „Stop ASF”, to już 4.02.2020 r godz. 10.00 oraz kontynuacja szkolenia – „Ubój na użytek własny”, zaplanowana na 11.02.2020 godz. 11.00.

Ze względów niezależnych od organizatora terminy oraz plan spotkań/szkoleń/konferencji mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje dostępne będą na stronie Izby, w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu, ul. Północna 2, 45-805 Opole oraz pod nr telefonu: 77/4572327.