Publikujemy odpowiedź resortu rolnictwa na apele Izb Rolniczych w zakresie niestosowania kar umownych przez instytucje kontraktujące na terenach, które zostały dotknięte zjawiskiem suszy:

– odpowiedź resortu rolnictwa  w zakresie niestosowania kar umownych przez instytucje kontraktujące na terenach, które zostały dotknięte zjawiskiem suszy:

Scan

– apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. umów kontraktacji (ze strony internetowej MRiRW):

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot

– wzór projektu umowy kontraktacji (ze strony internetowej MRiRW):

wzrór_projektu_umowy_kontraktacji