Strona główna Aktualności Sprzedaż zamiast dzierżawy. Co dzieje się z ziemią z zasobów KOWR?

Sprzedaż zamiast dzierżawy. Co dzieje się z ziemią z zasobów KOWR?

1409
0

Rolnicy są zaniepokojeni polityką gospodarowania ziemią z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Państwowa ziemia miała być wydzierżawiana, a pytani o dzierżawę pojedynczych działek urzędnicy przyznają, że te grunty będą wystawione na sprzedaż – informuje „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

A artykule czytamy, że rozdysponowanie nieruchomości Zasobu prowadzone jest na zasadach Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa! O rozdysponowaniu państwowej ziemi decydują także przepisy wykonawcze oraz regulacje wewnętrzne KOWR.

Dziennikarze Tygodnika Poradnika Rolniczego przypominają, że z art. 24 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wynika, że nieruchomości rolne Zasobu w pierwszej kolejności przeznaczane są do dzierżawy lub sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

KOWR może sprzedawać nieruchomości nie większe niż 2 ha

Jednocześnie, przygotowując nieruchomości do rozdysponowania, KOWR musi mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP do sprzedaży mogą być przeznaczane nieruchomości o powierzchni do 2 ha. Nieruchomości rolne większe obszarowo mogą być sprzedawane jedynie w przypadku, gdy jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra rolnictwa. 

Według informacji portalu Tygodnik Poradnik Rolniczy, pomimo tego, że dzierżawa jest podstawową formą rozdysponowania nieruchomości, jak się okazuje nie stanowi to przeszkody do sprzedaży nieruchomości mniejszych obszarowo, tzn. nie większych niż 2 ha. 

KOWR podkreśla, że w ZWRSP znajdują się nieruchomości, co do których jedyną racjonalną formą rozdysponowania jest sprzedaż. Wymienia tutaj nieruchomości rolne, w odniesieniu do których ze względu na art. 40 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami nie pobiera się czynszu. Są to użytki rolne klasy VI, które są zwolnione z opłat czynszowych.

Oprócz nieruchomości rolnych, KOWR oferuje też do sprzedaży nieruchomości nierolne – grunty inwestycyjne (atrakcyjnie położone), których sprzedaż prowadzona jest w trybie bezprzetargowym na rzecz Specjalnych Stref Ekonomicznych, a także w trybie przetargowym (w przetargach ustnych nieograniczonych – licytacyjnych). 

Ile KOWR sprzedał, ile trafiło do dzierżawy?

Od początku działalności dawnej ANR (obecnie KOWR) do końca 2018 roku do Zasobu WRSP przyjęto 4,7 mln ha gruntów. Według stanu na koniec ub.r. w dzierżawie pozostawało 1,024 mln ha, tj. 75% powierzchni pozostającej w Zasobie. Sprzedano natomiast 2,049 mln ha.