Krajowa Rada Izb Rolniczych, obserwując zjawiska zachodzące w otoczeniu rolnictwa, zauważa bardzo szybki wzrost kosztów produkcji spowodowany drożejącym paliwem i nawozami. Jednocześnie wystąpiła do Rządu RP o zbadanie, czy wzrost cen nawozów jest proporcjonalny do wzrostu kosztów
produkcji i surowców.

Krajowa Rada wnioskuje także do Rządu RP oraz Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań w celu rekompensaty lub spowodowanie obniżenia cen nawozu. Podtrzymuje też stanowisko odnośnie tragicznej sytuacji na rynku trzody chlewnej i żąda ustanowienia programu rozwoju i pomocy dla gospodarstw
produkujących trzodę chlewną.

Rolnicy zwracają się do Pana Ministra o wystąpienie do Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumenta o sprawdzenie cen artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w stosunku do cen surowca. W piśmie wystosowanym do ministra, Krajowa Rada ostrzega Rząd RP, że obecna sytuacja w rolnictwie doprowadzi do ogromnych protestów rolników.

w załączeniu pełna treść stanowiska KRIR:

stanowisko uchwala KRIR nr 8 2021