fot. Krajowa Rada Izb Rolniczych

Samorządy rolnicze boją się, że nie uda się zredukować populacji dzików. Plan odstrzału dzików miał spowodować zmniejszenie liczby szkód łowieckich wyrządzanych przez te zwierzęta. Sygnały, które docierają do rolników wskazują, że myśliwi nie wywiązują się z nałożonego obowiązku redukcji populacji dzików. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi już w lutym 2016 r. wydał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików przez Polski Związek Łowiecki.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że w związku z nowelizacją prawa łowieckiego, od dnia 1 kwietnia 2018 roku nie jest możliwe skuteczne ograniczanie populacji dzika na terenie całego kraju oraz zwalczanie niebezpiecznej dla trzody chlewnej jednostki chorobowej afrykańskiego pomoru świń, ponieważ wprowadzono przepis zakazujący strzelania w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Izby uważają, że uniemożliwi to redukcję dzików i spowoduje dalsze rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.  

Zmiany w nowelizacji są sprzeczne również z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. Łagodzenia Skutków Związanych z Wystąpieniem Przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń oraz wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Co więcej, rząd zdecydował, że liczebność populacji dzika należy ograniczyć do 0,1 osobnika na km2. Wprowadzenie ustawowych rozwiązań skutkować będzie likwidacją obwodów łowieckich w sąsiedztwie dużych miast, w tym Warszawy, gdzie obecnie trwa intensywna walka z ASF. Zabraknie też podmiotów, które wykonują akcje poszukiwania dzików (koła łowieckie) oraz eliminują jeden z głównych wektorów choroby.

Ponadto, wprowadzenie rozwiązań zakazujących udziału psów myśliwskich, powoduje brak możliwości skutecznego wykonywania polowania oraz wykonania rekomendacji dotyczących ograniczenia populacji dzika, co będzie także oddziaływało na skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Wszystkie te sprzeczności zostały omówione podczas spotkania Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Maria Fajger. W dyskusji uczestniczył również prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja.