Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Pszczelarz Roku 2022”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie polskim oraz promowanie dobrych praktyk pszczelarskich.

Promowanie pszczelarstwa i promocja polskich miodów pszczelich. Integrowanie środowiska hodowców pszczół.
Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczelarstwa dla bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.

Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie. Kandydatów do konkursu zgłaszają regionalne związki pszczelarskie i organizacje pszczelarzy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inne organizacje działające w obszarze pszczelarstwa i rolnictwa. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy za pierwsze miejsce i dwa wyróżnienia w każdej z kategorii wymienionych w § 5 pkt. 5 oraz Grand Prix Konkursu. Zdobywca Grand Prix Konkursu otrzymuje tytuł PSZCZELARZ ROKU 2022. Zwycięzca GRAND PRIX wyłaniany jest spośród zdobywców I miejsca czterech kategorii.

Patronami honorowymi Konkursu są: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Partnerem Konkursu jest Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Patronat Medialny sprawuje miesięcznik „Pszczelarz Polski”.

PSOR_KRIR_Pszczelarz roku