O pladze gryzoni, klęskach i ubezpieczeniach rozmawiała Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska z przedstawicielami Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Spotkanie odbyło się w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu.

Wtorkowa dyskusja była poświęcona istotnym problemom opolskich producentów rolnych, między innymi: pladze gryzoni na południu województwa, zmianom w procedurze szacowania i określania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ponadto, rozmawiano o propozycjach zmian w zapisach ustawy o ubezpieczeniach rolniczych.

– Obracaliśmy się wokół tematu gryzoni, potem przeszliśmy do suszy, chociaż w tym roku  susza  nam nie dokuczała. Przyszło nam rozmawiać o suszy w sytuacji o tyle „komfortowej”, że nie musimy tej suszy szacować. Interesowały nas zmiany w procedurze szacowania strat. Zaproponowaliśmy, aby specjalna komisja powołana przez wojewodę opolskiego do zwalczania skutków suszy przekształciła się w komisję do spraw wszystkich klęsk żywiołowych – mówi Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

Nawalne deszcze, podtopienia, intensywne gradobicia to były najbardziej dotkliwe klęski w tym roku. Dlatego też uruchomiono komisje gminne, aby można było te straty oszacować. – Co się z tego uda zrobić, to czas pokaże, bo budżet musi wytrzymać takowe klęski. Wszystko się opiera o programy agencyjne. Jeżeli jakieś poszkodowane gospodarstwo nie było ubezpieczone, to pojawia się problem, bo agencyjne środki nie wystarczą na odtworzenie produkcji – przewiduje Froelich.

– Pani Wojewoda Teresa Barańska aktywnie brała udział w spotkaniu. Umówiliśmy się, że przygotujemy, jako Porozumienie Rolników Opolszczyzny, nasz zestaw wypracowanych sposobów rozwiązania problemów, rozpoczynając od gryzoni, poprzez suszę, po propozycje zmian w ubezpieczeniach, postaramy się jakieś gotowe rozwiązania przedłożyć na biurko Pani Wojewody – zapewnia szef opolskiego samorządu rolniczego.

Przypomnijmy, że Izba Rolnicza w Opolu jest członkiem Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które skupia opolskie związki i organizacje rolnicze. Porozumienie opracowuje wspólne stanowiska, apele i wnioski do administracji rządowej, które zwrócić uwagę na problemy opolskich rolników.

Porozumienie reprezentowali: Prezes IR w Opolu Marek Froelich oraz Wiceprezes Leszek Fornal, Mariusz Olejnik – Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Bernard Dembczak – Prezes Związku Śląskich Rolników, Klaudia Kluczniok – Dyrektor Biura ZŚR, Danuta Bajak – Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych oraz Franciszek Miśków – Wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP.