Porozumienie Rolników Opolszczyzny zbiera się jutro w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu. Najważniejszym tematem będzie omówienie problemu suszy na terenie województwa opolskiego.

Ponadto, rolnicy zamierzają wypracować stanowisko w sprawie zwolnienia obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych. Wśród tematów znajdą się również zasady szacowania szkód spowodowanych suszami w naszym regionie z uwzględnieniem podziału województwa na kategorie podatności gleb na suszę rolniczą.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 16.07 o godzinie 11:00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu przy ulicy Północnej 2.