Zarząd KRIR wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r., w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Izby wnioskują o zwolnienie rolników z opłat za kontrole Inspekcji Weterynaryjnej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania tych zwierząt lub produktów z tych zwierząt lub od tych zwierząt na rynek.

Zdaniem rolników, opłata za takie czynności wydaje się być nieuzasadniona, ponieważ rolnik, który planuje rozpoczęcie sprzedaży powinien zgłosić taką praktykę do Inspekcji Weterynaryjnej, której zadaniem jest m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem żywności.

źródło: KRIR