Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

To pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Powyższy nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 25 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa