Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 25 kwietnia 2022 r. do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe na 2022 r. i nawozowe do 15 czerwca.

W związku z opóźniającą się wiosną, występującymi przymrozkami i licznymi opadami na znacznej powierzchni kraju Ronicy nie mogą wykonać wszystkich zasiewów i złożyć w wyznaczonym terminie wniosków o płatności bezpośrednie.

Ponadto terminy składania wniosków o płatności bezpośrednie nakłada się z terminem wnioskowania o pomoc do zakupu nawozów, przy czym musi być zachowana kolejność składania wniosków, ponieważ pomoc do nawozów przysługuje rolnikom, którzy wystąpili o płatności bezpośrednie.

Biorąc powyższe pod uwagę obawiamy się, że doradcy rolniczy mając zbyt wiele wniosków, będą mieli problem z udzieleniem pomocy zainteresowanym rolnikom. Może to doprowadzić do  nadmiernego pośpiechu i popełniania błędów.

W związku z powyższym, samorząd rolniczy wystąpił o wydłużenie terminów składania wniosków zarówno obszarowych, jak i wniosków o pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez – do 15 czerwca br.

KRIR-MR-467-2022 wydłużenie terminu wniosków nawozy płatności obszarowe

źródło: KRIR