Izby rolnicze zwróciły się do Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o przedstawienie wytycznych dotyczących procedury szacowania szkód łowieckich.

Główny Łowczy odpowiada, że na podstawie ustawy Prawo Łowieckie oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ustanowienia określonych ograniczeń w czasie epidemii, dopuszcza się wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, realizację zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. W działaniach związanych z szacowaniem szkód należy się stosować do obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz śledzić wprowadzane zmiany, ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną.

Poniżej prezentujemy pełną treść korespondencji:

pismo do PZL

Pismo do KRIR