Unia Europejska przeznaczy na walkę ze zmianami klimatycznymi 1 bilion euro w ciągu dekady. Skutkiem globalnego ocieplenia są niedobory wody. Jak nią gospodarować i o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu dyskutowano podczas konferencji w Zakrzowie, 8 października. Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich mówił o sytuacji zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa. 

– Postęp ocieplenia widać od 1950 roku. Dzisiaj symulacje pokazują rok 2050, jako datę graniczną, kiedy nastąpi takie zdewastowanie planety, że procesy wymkną się spod kontroli. Jeżeli sobie nie poradzimy z tym, to nastąpi ekstremalne przyspieszenie wszystkich gwałtownych zjawisk – podkreśla Prezes IR w Opolu. 

Podczas konferencji rozmawiano o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu. Będzie on miał również znaczny wpływ na rolnictwo. Samorządy rolnicze nie zgadzają się jednak, aby tylko rolnictwo musiało się ograniczać. 

– Zostaną wprowadzone restrykcje ograniczające produkcję rolniczą, chociaż rolnictwo przyczynia się zaledwie do 10 procent całości emisji powodujących efekt cieplarniany. Prawie 70 procent to przemysł. Wszyscy skupili się na rolnictwie, próbując ograniczyć tę branżę do zera emisji gazów cieplarnianych, a przemysł jest traktowany jak “święta krowa”. Tutaj jest nad czym dyskutować i o co się spierać. – mówi Prezes Izby Rolniczej w Opolu.

Środki na walkę ze zmianami klimatu są o 5 razy większe – z uwzględnieniem wartości pieniądza – niż powojenny projekt odbudowy Europy znany jako Plan Marshalla – dodaje Froelich. 

Podczas konferencji mówiono o dobrych praktykach rolniczych w walce z suszą. Zaprezentowano wykłady:  “Zmiany klimatu w Polsce a zasoby wody dla rolnictwa”, “Dobór odmian roślin uprawnych sprzyjających gospodarce wodnej”, “Dobre praktyki w rolnictwie w walce z suszą i erozją wodną”, “Wykorzystanie zdolności retencyjnych gleby w walce z suszą” oraz “Europejski Zielony Ład w rolnictwie”.

Konferencję zorganizował Marszałek Województwa Opolskiego przy współpracy Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.