ZGŁOSZENIA DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.) Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu planuje na najbliższym posiedzeniu powołać Komisję Wojewódzką zajmującą się wyborami do walnego zgromadzenia izby rolniczej. Komisja będzie liczyła 11 osób.

W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać członkiem Komisji Wojewódzkiej powinien zgłosić swoją kandydaturę wraz z  oryginalnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Wojewódzkiej do biura Izby:

ul. Północna 2, 45-805 Opole, najpóźniej do godz. 15.00  dn.  30 kwietnia 2019 r. lub pocztą.

Kandydaci na członka Komisji Wojewódzkiej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami:

Oświadczenie

Zgłoszenie

Zgoda