Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała zmiany do rządowych propozycji rozszerzenia i zmian w przepisach o okresach polowań na zwierzęta łowne. Rolnicy zwrócili uwagę, że w ostatnich sezonach duże szkody są wyrządzane przez dzikie gęsi, których liczebność znacznie wzrosła. Kilka województw zachodniej Polski już wprowadziło odpowiednie regulacje wydłużające dopuszczalne okresy polowań. Samorządy rolnicze proponują, aby terminy te wydłużyć w całym kraju. Miało by to dotyczyć gęsi zbożowej i białoczelnej od 30 sierpnia do 1 lutego oraz gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia.

KRIR proponuje również, aby w sytuacji, gdy nie będą dotrzymane limity odstrzałów w określonym kole łowieckim, dopuścić do polowań także myśliwych indywidualnych, niezrzeszonych w danym kole. Takie polowania mogłyby się odbywać na podstawie zarządzonego przez lekarza weterynarii odstrzały sanitarnego.

Rolnicy z zadowoleniem przyjęli ostatnie informacje o rozszerzeniu okresu polowania na dziki na cały rok. Mają jednak propozycję, aby w przepisach dodać uszczegółowienie, że dotyczy to dzików bez względu na wiek i płeć.

Izby wysunęły również pomysł wprowadzenia na listę gatunków łownych kormorany, żurawie i rozpowszechnione gatunki krukowatych. Sugestie te pojawiły się po analizie częstotliwości występowania szkód w uprawach rolnych. Do listy zwierząt łownych miałby też dołączyć wilk, ze względu na zagrożenie dla zwierząt i ludzi.