Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących rejestracji cieląt od jałówek wycielonych po 21 miesiącu życia.

Zdaniem rolników, obecne metody hodowli pozwalają na uzyskanie jałówek gotowych do krycia już po 13-14 miesiącu życia. W ocenie rolników jest to najlepszy moment do dokonania zacielenia.

Prezentujemy wniosek izb rolniczych oraz odpowiedź ministerstwa:

Minister Rolnictwa – z up. wycielenia jałówek po 21. m-cu

pismo KRIR w sprawie rejestracji cieląt