Izby rolnicze pytają ministra: kto ma płacić za usuwanie padłych dzików z pól? Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z wnioskiem do ministra rolnictwa w sprawie problemów z pokrywaniem kosztów utylizacji padłych dzików na terenach należących do rolników.

Z otrzymanej, obszerniej odpowiedzi w tej sprawie dotyczącej sposobów utylizacji dzików, wynika że koszty usuwania i utylizacji zwłok dzików wolnych od wirusa ASF z terenów prywatnych objętych restrykcjami, należą do rolników, właścicieli tych terenów. Mogą jednak oni ubiegać się o refundację kosztów do 170 zł, w przypadku wydania nakazu przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę, zagospodarowania w określony przez nich sposób zwłok dzików.

Izby rolnicze liczą, że ministerstwa: rolnictwa i środowiska, w trybie pilnym doprowadzą do zmian przepisów umożliwiających pokrywanie bez zbędnych procedur kosztów przez Skarb Państwa usuwania zwłok dzików z terenów objętych ASF. W przeciwnym razie, zarówno rolnicy jak i właściciele lasów zaprzestaną zgłaszania przypadków padłych dzików na ich terenach, co może się przyczynić do mniejszej skuteczności zwalczania i wykrywania wirusa ASF w populacji dzików.

Poniżej przedstawiamy korespondencję Krajowej Rady Izb Rolniczych z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

KRIR wniosek koszt utylizacji dzików przez rolnika

ODP MRIRW koszt utylizacji dzików