Prezesi izb rolniczych zaapelowali do Ministra Rolnictwa o skuteczne zwalczanie ASF, dopłaty do hodowli trzody oraz ustabilizowanie dochodów gospodarstw rolnych. 

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich powiedział, że minister zna problemy rolnictwa. – Wspólne komisje izb rolniczych wypracowały 12 punktów, w których ujęliśmy najważniejsze sprawy do rozwiązania. Rozwinęliśmy między innymi tematy ASF, opłacalności produkcji trzody, ubezpieczeń, emerytur i dochodowości w gospodarstwach. Minister poświęcił nam pełne 2 godziny i doszedł też do wniosku, że powoła grupy problemowe z naszym udziałem. To pozwoli w jak najkrótszym czasie rozwiązać zgłaszane przez nas problemy. Widać, że minister działa z dużą energią i wypowiada się bardzo precyzyjnie. Obietnice ministra przyjęliśmy z ulgą, że jest ktoś, kto będzie dbał o interesy rolników. Wyszliśmy zadowoleni z tego spotkania – dodaje Froelich.

Przedstawiono najważniejsze problemy rolnictwa, wśród nich zwalczanie ASF na terytorium Polski. Rolnicy zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia dopłat do macior w celu odbudowy stad . Wicepremier odpowiedział, że wprowadzone zostaną zwiększone dopłaty związane z dobrostanem zwierząt.

Rolnicy mówili również o zmianie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności przekazania następcy gospodarstwa rolnego.  Minister Kowalczyk poinformował, że przygotowywane są założenia do nowelizacji tej ustawy. Dodał, że  pozostawienie rolnikom przechodzącym na emeryturę gospodarstwa nie może być czynnikiem hamującym wymianę pokoleniową.

Dyskutowano też o dochodowości rolniczej. Rolnicy podkreślają konieczność zapewnienia stabilności gospodarstw rolnych oraz ich oddłużenia. Szef resortu rolnictwa stwierdził, że będzie to trudna sprawa, gdyż regulacje prawne w zakresie wprowadzenia gwarancji dochodów muszą być akceptowalne dla Komisji Europejskiej.

Minister powiedział, że trwają prace nad mechanizmami mającymi na celu odtworzenie kapitału i umorzenie odsetek. W skład zespołu, który nad tym pracuje, zostaną włączeni przedstawiciele samorządu rolniczego, wskazani przez Zarząd KRIR. Zadłużenie gospodarstw rolnych sięga ok. 33 mld zł, z czego 7% to ma zaległości z płatnościami powyżej 90 dni.

źródło: KRIR i Izba Rolnicza w Opolu