Zasady obrotu ziemią, wykaz działek do sprzedaży i dzierżawy były najważniejszym tematem kilku spotkań z rolnikami opolskich powiatów oraz rad powiatowych Izby Rolniczej w Opolu, które odbyły się w tym miesiącu.

Pierwsze z nich zorganizowano 7 marca w Kamienniku, w powiecie nyskim. Kolejne odbyło się 13 marca w Walcach, gdzie spotkali się rolnicy z powiatu krapkowickiego,   kędzierzyńsko – kozielskiego, prudnickiego i strzeleckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu.

16 marca w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim rolnicy z powiatu brzeskiego spotkali się z przedstawicielami ANR OT w Opolu. Omawiano zasady obrotu ziemią i wykaz działek do sprzedaży w powiecie brzeskim.

Z kolei posiedzenie rady powiatu oleskiego IR w Opolu, odbyło się nietypowo, bo 17 marca podczas wyjazdu na 23. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej i Leśnictwa AGROTECH do Kielc.  agrtech kielce 2017 02

W programie tego posiedzenia znalazły się między innymi: zasady przyznawania płatności bezpośrednich w kampanii 2017, informacja dotycząca przebiegu spotkań z przedst
awicielami kół łowieckich oraz omówienie aktualnej działalności Izby Rolniczej.

Na targach znalazła się oferta dla małych i dużych gospodarstw, dla rolników, leśników i ogrodników. Na targach nie zabrakło też wystawców z Opolszczyzny. Było aktywne między innymi stoisko zapraszające na czerwcowe targi w Kamieniu Śląskim.