Woda uzyskana z oczyszczania ścieków może być przydatna w rolnictwie. To nie jest urzędniczy wymysł lecz potwierdzona doświadczeniami wielu krajów możliwość nawadniania upraw w obliczu coraz częstszych klęsk suszy i zmian klimatycznych.

Portal Ensia zajmujący się kwestiami środowiskowymi podaje za UNESCO, że  Na całym świecie ponad 80% ścieków jest uwalnianych bez oczyszczania do środowiska. Czyszczenie tej wody i recykling jej do wykorzystania w rolnictwie może ograniczyć zanieczyszczenie jezior i strumieni oraz spowolnić tempo, w którym produkcja żywności wyczerpuje słodką wodę. A składniki odżywcze w częściowo oczyszczonych ściekach mogą odżywiać rośliny, zmniejszając potrzebę nawozów.

Cytowana jest nowa praca naukowa na temat zarządzania gospodarką wodną w rolnictwie, która powstała na Uniwersytecie w Alicante w Hiszpanii. Przeanalizowano 125 badań pod kątem tematów związanych z akceptacją i wykorzystaniem ścieków pochodzących z recyklingu do nawadniania w rolnictwie. 

Naukowcy odkryli, że efekt nieprzyjemnego wrażenia związanego z użytkowaniem wody ściekowej przestaje mieć znaczenie dla rolników w czasach katastrofalnych niedoborów wody w środowisku lub, gdy jakość odzyskanych ścieków jest wysoka. Ekonomia może również przezwyciężyć niechęć. Przykładowo w greckim regionie Tesalii 57,9% rolników odpowiedziało, że zapłaciliby za odzyskaną wodę, gdyby kosztowała połowę ceny słodkiej wody. 

Hiszpańscy naukowcy doszli do wniosków, że konsumenci wydają się częściej akceptować wykorzystanie ścieków do nawadniania upraw, jeśli ufają instytucjom zarządzającym wodą i jeśli rozumieją proces uzdatniania, korzyści dla środowiska i problemy związane z niedoborem wody. 

Naukowcy twierdzą, że jedną ze strategii budowania zaufania do oczyszczania ścieków jest przeprowadzanie demonstracji na małą skalę przed wdrożeniem programów ponownego wykorzystania wody, aby społeczeństwo mogło zobaczyć jakość samej wody. Ponieważ widzenie to wiara, czytamy na stronie Ensia.

Odpowiednio uzdatniona do określonego zastosowania woda z recyklingu jest bezpieczna. Jednak około 10% nawadnianych gruntów na całym świecie wykorzystuje nieoczyszczone lub częściowo oczyszczone ścieki, co stanowi już to wyraźne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Patogeny mogą być bowiem transportowane w nie oczyszczonych ściekach, podobnie jak metale, farmaceutyki i substancje chemiczne zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Z kolei inne związki w wodzie są dobre dla gleby, zastępują lub zmniejszają zapotrzebowanie na nawozy. 

Ensia podaje przykłady dobrych praktyk. W Izraelu większość oczyszczonych ścieków jest poddawana recyklingowi i stanowi 40% wody używanej do nawadniania. Raport z 2012 r. wykazał, że Kalifornia ponownie wykorzystała 13% ścieków komunalnych, z czego 37% trafiło do rolnictwa. 

Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych wydały zalecenia dotyczące bezpiecznego ponownego wykorzystania wody odpowiednio w 1973 r. I 1987 r. Wytyczne te, wraz z innymi z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów, przyczyniły się do opracowania przepisów dotyczących ponownego wykorzystania ścieków na całym świecie.

źródło: ensia.com