Nowoczesne rolnictwo przywiązuje dużą wagę do utrzymania naturalnych właściwości gleby. Gospodarka nastawiona tylko na jej intensywną eksploatację jest już przeszłością. Rolnictwo szuka nowoczesnych rozwiązań z pogranicza chemii i techniki, by zapobiec degradacji gleby, która musi dostarczać ludzkości żywność o najwyższej jakości. Takiej bowiem poszukują dzisiaj świadomi konsumenci. Rolnicy i naukowcy spotkali się w Opolu na konferencji „Gleba – od niej się zaczyna”.

„Konferencja należała do udanych, bo z jednej strony mamy bardzo fachowe informacje od specjalistów z Niemiec i Austrii. Poza tym, wykorzystując dużą frekwencję skierowaliśmy się w stronę nowości, a do nich należy wypełnianie wniosków drogą elektroniczną. Dla rolników to pewien problem, ale wykorzystaliśmy tę konferencję na przybliżenie zasad wypełniania wniosków. Będziemy też mobilizować rolników, żeby to zrobili poprawnie” – podsumował prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja.

„Coraz więcej mamy przykładów wykorzystujących głównie naturę do tego, żeby oczyścić glebę z metali ciężkich, żeby efektywność przyswajania nawozów była większa. Minęły czasy kiedy dawkowało się większą ilość nawozu, aby uzyskać większe plony. Nikt nie zwracał wtedy uwagi, że to szkodzi również glebie. Ekonomia powoduje, że rolnicy już nie mogą już nawozić bez potrzeby, w nadmiernych ilościach. Nowoczesne technologie umożliwiają nawożenie w odpowiednich, ściśle dostosowanych dawkach” – dodaje Herbert Czaja.

„Temat nie jest przypadkowy, bo gleba jest najważniejszym elementem, który daje nam surowce najlepszej jakości. Te z kolei są wykorzystywane do produkcji zdrowej żywności. Dzisiaj bardzo ważne jest dobre przygotowanie gleby, żeby rośliny mogły swobodnie rosnąć i czerpać z gleby tyle, ile jest potrzebne do uzyskania najlepszego plonu” – zaznacza inż. dr hab. Katarzyna Szwedziak prof. Politechniki Opolskiej.

„Niezwykle cieszy frekwencja podczas konferencji ‚Gleba – od niej się zaczyna’, bo gościło na niej blisko 200 osób. Oprócz prelegentów z Niemiec i Austrii, byli również przedstawiciele polskich firm rolniczych i agencji. Mieliśmy też szczególnego gościa – uczestnika programu telewizyjnego ‚Rolnik szuka żony’ Grzegorza Bardowskiego. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z dużymi rolnikami. To na ich areałach będziemy mogli realizować praktyki studenckie, szczególnie studentów Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie – Koźlu. Będą oni pracowali nad innowacyjnymi technikami ograniczania chemizacji w rolnictwie, ale również nad wykorzystaniem chemii w innych dziedzinach naszego życia” – dodaje Szwedziak.

Konferencję otworzyli: Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Marek Tukiendorf oraz Prezes zarządu Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja i Dziekan Wydziału Systemów Technicznych dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

W programie znalazł się wykład dotyczący analizy frakcyjnej gleby (innowacja), wygłosił go mgr inż. Hans Unterfrauner z firmy TB Unterfrauner GmbH (Austria). O Glebach jako kopalni nawozów mówił dr Urlich Volker – Karner Dungerproduktion GmbH. Naukowiec wyjaśnił jak uaktywnić fosfor i potas nieprzyswajalny dla roślin, Zeolit (zatrzymanie wody i składników pokarmowych w kompleksie sorpcyjnym) oraz Krzem (Si) (redukcja fungicydów)

O uprawie bezorkowej – technologia Kockerling, uprawie mulczowej i technologii pasowej Strip Till mówili: dr inż. Grzegorz Wilczok z firmy Agro-Silesia i Marcin Piecha reprezentujący firmę Kockerling.

Na zakończenie konferencji Aleksandra Magiera z OR ARiMR w Opolu przedstawiła działanie aplikacji e-wniosek Plus.