Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zaprasza na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu, połączone z konferencją pod tytułem: „ Gleba – od niej się zaczyna” organizowaną przez Politechnikę Opolską,  które odbędzie się 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Opolu, na Politechnice Opolskiej, budynek „Łącznik” Aula Błękitna ul. Mikołajczyka 16.

Konferencję otworzą: Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Marek Tukiendorf oraz Prezes zarządu Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja i Dziekan Wydziału Systemów Technicznych dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

W programie znajdzie się wykład dotyczący analizy frakcyjnej gleby (innowacja), wygłosi go mgr inż. Hans Unterfrauner z firmy TB Unterfrauner GmbH (Austria). O Glebach jako kopalni nawozów będzie mówił dr Urlich Volker – Karner Dungerproduktion GmbH. Naukowiec wyjaśni jak uaktywnić fosfor i potas nieprzyswajalny dla roślin, Zeolit (zatrzymanie wody i składników pokarmowych w kompleksie sorpcyjnym) oraz Krzem (Si) (redukcja fungicydów)

Po przerwie przewidziano prelekcję nt.: Uprawy bezorkowej – technologia Kockerling, uprawy mulczowej, technologii pasowej Strip Till, którą wygłoszą dr inż. Grzegorz Wilczok – Agro-Silesia i Marcin Piecha – Kockerling. Zostaną również poruszone zagadnienia ograniczenia kosztów, ochrony przed erozją wodną  i wietrzną.

Na zakończenie przedstawiciel OR ARiMR w Opolu przedstawi działanie aplikacji e-wniosek Plus.