Realizując działania mające na celu promocję polskich produktów oraz budowanie konkurencyjności rodzimych, lokalnych producentów, Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce uruchamiają portale nazywane e-bazarkami.

E-bazarki dedykowane są rolnikom, producentom, przetwórcom oraz Kołom Gospodyń Wiejskich. Uczestnictwo w tych projektach jest bezpłatne i umożliwia wystawcom poszerzenie swojego rynku zbytu.

To także rozwiązanie, które może skrócić łańcuch dostaw, co w sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, służy polskim producentom w dotarciu do konsumentów.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie zaprasza na portal: www.opolskiebazarek.pl wszystkich producentów regionalnej i ekologicznej żywności, rolników a także Koła Gospodyń Wiejskich. Z kolei osoby ceniące dobre, tradycyjne produkty do odwiedzania serwisu i korzystania z usług wystawców.

To także portal dla twórców rękodzieła ludowego, hodowców, usługodawców usług rolniczych, sprzedawców maszyn i urządzeń rolniczych. Obok rolników i producentów rolnych na platformie mogą się także zarejestrować właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, aby bezpłatnie promować swoją ofertę turystyczną i edukacyjną.

Głównym celem akcji jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów.