Ministerstwo rolnictwa odpowiada na wniosek izb rolniczych w sprawie zwiększenia środków finansowych na restrukturyzację zadłużenia
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Resort wskazuje, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. , pomoc w formie pożyczek na spłatę
zadłużenia, dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia mogła być udzielana do
31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie producenci rolni mogą nadal ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Publikujemy szczegółową korespondencję:

KRIR_KK_186_22 do MRiRW

pismo Podlaskiej IR PIR.A.P.7.2022

MRiRW DBD.pp.071.2.2022 odp na KRIR_KK_186_22 PIR.A.P.7-2022 w sprawie ustawy oddłużeniowej