Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotyczył on wyjaśnienia kwestii umów zawieranych z rolnikami przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu „Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych” w ramach KPO.

KRIR-MR-487-2023 do MRiRW azbest

KRIR-MR-487-2023 odp MRiRW do Prezesa KRIR ws. zapisu umów zawieranych w ramach KPO