Biuro Izby Rolniczej w Opolu zwróciło się z prośbą do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu o przedstawienie informacji dotyczących konieczności posiadania zaświadczenia weterynaryjnego przez hodowców trzody chlewnej w związku ze spełnianiem wymogów bioasekuracji ASF w gospodarstwie.

Z opinii rolników wynika, że zaświadczenie takie jest podstawą do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia wirusa ASF na terenie gospodarstwa i pokrycia kosztów związanych z utylizacją stada trzody chlewnej.

W odpowiedzi Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że powiatowi lekarze weterynarii nie wydają takich zaświadczeń, ani nie są one podstawą do uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia wirusa ASF w gospodarstwie. Powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzają kontrole gospodarstw pod kątem spełniania wymogów bioasekuracji i w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości wydają decyzję nakazującą ich usunięcie lub nakładającą karę pieniężną.

Jednocześnie Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że odszkodowanie nie przysługuje rolnikowi, jeśli posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Poniżej przedstawiamy pełną treść korespondencji:

ASF pytanie IR w Opolu do Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii

ASF odpowiedz Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii