Z uwagi na duże zainteresowanie rolników szkoleniem  z zasad uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny, zakończonym wydaniem zaświadczenia o możliwości uboju w gospodarstwie, Izba Rolnicza w Opolu informuje i zaprasza na w/w szkolenie, które odbędzie się ponownie dnia 17 grudnia br. o godzinie 10.00 w siedzibie biura izby w Opolu przy ul. Północnej 2.

Ilość miejsc ograniczona , bardzo prosimy o zgłaszanie telefonicznie swojej obecności na szkoleniu do dnia 12 grudnia 2018 r. nr tel. 77 4572326