Publikujemy pismo w sprawie wniosku zgłoszonego przez delegatów Izby Rolniczej w Opolu podczas VII Posiedzenia KRIR o przeanalizowanie niekorzystnych dla rolników zapisów w umowach dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

KRIR_KK_401_21 realizacja wniosku z Posiedzenia – konsekwencje prawne wynikające z zawierania umów dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne

Załącznik KRIR_KK_401_21 konsekwencje prawne wynikające z zawierania umów dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne