Porozumienie Rolników Opolszczyzny zwraca się do Ministra Rolnictwa z pilnym apelem o pomoc w związku ze skutkami suszy. Podczas czwartkowego spotkania (16.08) przygotowano kilkanaście wniosków, które wysłano do szefa resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opolskie gospodarstwa zostały poważnie dotknięte tegorocznymi upałami i brakiem opadów wystarczających do prawidłowego rozwoju roślin. W ocenie rolników, straty będą dotkliwe dla całej gospodarki regionu, w dużej części związanej z rolnictwem.

Rolnicy proszą również o wyjaśnienie interpretacji przepisów przedstawionej we wcześniejszej korespondencji z ministerstwem. Ich zdaniem, zaproponowane rozwiązania są nieczytelne, a powoływanie się na ogólne przepisy o pomocy w razie klęski suszy nie ratuje rolników w tej wyjątkowo trudnej sytuacji.

Porozumienie rolników domaga się między innymi: szybszej wypłaty dopłat bezpośrednich, wnioskowania do Unii Europejskiej o zwiększenie limitów pomocy de minimis, wprowadzenia zmian zasad szacowania szkód i rozdzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej, jasnej interpretacji przepisów i zmian w systemie ubezpieczenia upraw na wypadek suszy.

Sygnatariuszami tego apelu są prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych Danuta Bajak, wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Franciszek Miśków, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych Mariusz Olejnik i przewodniczący Związku Śląskich Rolników Bernard Dembczak.

Poniżej pełny tekst wniosku Porozumienia Rolników Opolszczyzny do MRiRW:

porozumienie pismo do ministra susza