Tradycyjne spotkanie opłatkowe środowisk rolniczych odbyło się w czwartek (20.12) w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez opolski samorząd rolniczy, a także: Opolski Związek Producentów Rolnych, Rybacką Lokalną Grupę Działania “Opolszczyzna”, Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Związek Rolników Śląskich oraz Wojewódzki Związek Hodowców Drobiu w Opolu.

Spotkanie opłatkowe rozpoczął Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, składając najlepsze życzenia świąteczne. Prezes podkreślał, że to dla rolników zaszczyt, że na takim spotkaniu władze chcą być z rolnikami w nastroju świątecznym. Powitał również przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej. Głos zabrała Wicewojewoda Opolska Violetta Porowska, która podziękowała za zaproszenie wszystkim opolskim organizacjom rolniczym. Po niej życzenia rolnikom złożył członek zarządu województwa opolskiego Stanisław Rakoczy.

Życzenia opolskim rolnikom złożył też Ksiądz Prałat Hubert Janowski. Duszpasterz opolskich rolników podkreśla, że zawsze ich wspiera a dusza rolnika zawsze była i jest związana z Bogiem. Ksiądz Janowski zaintonował wspólną kolędę i podzielono się opłatkiem. Do życzeń dołączyli się również Danuta Bajak Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych oraz Mariusz Olejnik z Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Gośćmi rolniczego opłatka byli delegaci do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu. Tradycyjnie podczas świąt rolnicy proszą Boga o dobrą pogodę i wysokie plony w kolejnym sezonie.