Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do wspólnego stanowiska wszystkich izb rolniczych w Polsce.

Samorządy rolnicze wypracowały wspólne stanowisko podczas Kongresu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zwrócono w nim uwagę na pogarszające się warunki prowadzenia produkcji rolniczej w naszym kraju i coraz gorszą sytuację ekonomiczną rolników.

Ministerstwo odpowiada na pytania związane z kosztami produkcji rolniczej, instrumentami wsparcia finansowego oraz odnosi się do kwestii zadłużenia i spłat kredytów.

Resort podkreśla, że monitoruje sytuację rynkową i uruchamia pewne formy wsparcia, które mogą złagodzić oddziaływanie niekorzystnych zjawisk na polskie gospodarstwa. Wymienia się m.in. przyspieszenie wypłaty zaliczek na dopłaty bezpośrednie oraz uruchomienie dopłat do nawozów.

Ministerstwo zaznaczyło, że wprowadziło również dopłaty dla małych i średnich gospodarstw w ramach Polskiego Ładu.

Poniżej pełna treści odpowiedzi MRiRW:

MRiRW odpowiada na stanowisko kongresu Krajowej Rady Izb Rolniczych