Ostatnie spotkanie w ramach projektu dobiegło końca. Rumuński koordynator dr Maria Toader, wraz ze swoją grupą, przygotowała bardzo ciekawy program.

Zamek Drakuli – przereklamowany ale rozdeptywany przez turystów z całego świata. Owoce rumuńskie – najlepsze na świecie. Warta uwagi pomysłowość rumuńskich rolników oraz zaawansowanie rolniczej technologii wszystko to stawia na bardzo wysokim poziomie rolnictwo na tle innych krajów europejskich

Projekt „Agropuzzle 3” dobiegł końca, ale rozpoczął się kolejny „Beekeeping”, w ramach którego partnerzy projektowi spotkają się w lipcu w Opavie. Dziękujemy przedstawicielom organizacji partnerskich za współpracę.