Przedstawiamy treść publikacji na temat biologizacji w gospodarstwie rolnym.

Jan Marczakiewicz, członek Stowarzyszenia EkosystEM –Dziedzictwo Natury i uczestnik ruchu społeczno gospodarczego – Krąg Zdrowa Ziemi podzielił się swoimi doświadczeniami.

Jego historia w tym gospodarstwie jako dzierżawcy tego zakładu rozpoczęła się w 2001 r. Na większości pól gleba była niskiej jakości, a łąki były zmeliorowane jeszcze w 1913 r. Choć stosował, zgodnie z posiadaną wiedzą, wysokie nawożenie i intensywną chemiczną ochronę roślin, ziemia nie chciała rodzić.

W fachowej prasie trafił na krótką informację o mikroorganizmach i zaryzykował ich stosowanie wbrew sztuce rolniczej. Oto, jak zmieniły się jego uprawy i plony.

Pełny tekst publikacji:

RZG SGGW w Chylicach